BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Bình chọn:
4.5 trên 130 phiếu
Bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2. Xét các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 131 SGK Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 9 tập 2. Rút gọn các biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Cho hàm số y = ax + b .Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Chứng minh rằng khi k thay đổi, các đường thẳng (k + 1)x – 2y = 1 luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Xác định hệ số a của hàm y = ax^2, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1).Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3x2 – ax – b = 0. Tổng x1 + x2 bằng:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Hai phương trình x^2 + ax + 1 = 0 và x^2 - x - a = 0 có một nghiệm thực chung khi a bằng:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 16 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 17 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 17 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem chi tiết
 Bài 1 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 134 SGK Toán 9 tập 2. Chu vi hình chữ nhật ABCD là 20cm. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo AC.

Xem chi tiết
 Bài 2 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 134 SGK Toán 9 tập 2. Tam giác ABC có góc B = 45o, góc C = 30o. Nếu AC = 8 thì AB bằng:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài