Bình chọn:
4.1 trên 101 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2. Cho đoạn thẳng CD...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 44 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 44 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem chi tiết
Bài 45 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 45 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định.

Xem chi tiết
Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 46 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Dựng một cung chứa góc...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 47 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 47 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Gọi cung chứa góc

Xem chi tiết
Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai điểm A, B cố định

Xem chi tiết
Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 49 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Dựng tam giác ABC, biết AB=6cm...

Xem chi tiết
Bài 50 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 50 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 50 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn đường kính AB cố định.

Xem chi tiết
Bài 51 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 51 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 51 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn

Xem chi tiết
Bài 52 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 52 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 52 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. "Góc sút" của quả phạt đền 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay