Bài 6. Cung chứa góc

Bình chọn:
4.1 trên 161 phiếu
Lý thuyết cung chứa góc

Cách giải bài toán quỹ tích...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2

Cho đoạn thẳng CD...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2. Vẽ một góc trên bìa cứng (chẳng hạn, góc 75o). Cắt ra, ta được một mẫu hình như phần...

Xem lời giải

Bài 44 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 44 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem lời giải

Bài 45 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định.

Xem lời giải

Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Dựng một cung chứa góc...

Xem lời giải

Bài 47 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 47 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Gọi cung chứa góc

Xem lời giải

Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai điểm A, B cố định

Xem lời giải

Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Dựng tam giác ABC, biết AB=6cm...

Xem lời giải

Bài 50 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn đường kính AB cố định.

Xem lời giải

Bài 51 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn

Xem lời giải

Bài 52 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

"Góc sút" của quả phạt đền 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải