Bài 6. Cung chứa góc

Bình chọn:
4.1 trên 107 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2. Cho đoạn thẳng CD...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2. Vẽ một góc trên bìa cứng (chẳng hạn, góc 75o). Cắt ra, ta được một mẫu hình như phần...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 44 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 44 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem chi tiết
Bài 45 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 45 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định.

Xem chi tiết
Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 46 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Dựng một cung chứa góc...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 47 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 47 trang 86 SGK Toán 9 tập 2. Gọi cung chứa góc

Xem chi tiết
Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai điểm A, B cố định

Xem chi tiết
Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 49 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Dựng tam giác ABC, biết AB=6cm...

Xem chi tiết
Bài 50 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 50 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 50 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn đường kính AB cố định.

Xem chi tiết
Bài 51 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 51 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 51 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn

Xem chi tiết
Bài 52 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 52 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 52 trang 87 SGK Toán 9 tập 2. "Góc sút" của quả phạt đền 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài