Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bình chọn:
3.9 trên 208 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 . Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23, 24, 25,

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2. Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3  Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2. Hãy so sánh số đo

Xem chi tiết
Bài 27 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 27 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 27 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB

Xem chi tiết
Bài 28 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 28 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 28 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 29 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B

Xem chi tiết
Bài 30 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 30 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 30 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Xem chi tiết
Bài 31 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 31 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 31 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O; R)

Xem chi tiết
Bài 32 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 32 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 32 trang 80 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O đường kính AB

Xem chi tiết
Bài 33 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 33 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 33 trang 80 SGK Toán 9 tập 2. Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn

Xem chi tiết
Bài 34 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 34 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 34 trang 80 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và điểm M

Xem chi tiết
Bài 35 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 35 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 35 trang 80 SGK Toán 9 tập 2. Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài