Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bình chọn:
3.9 trên 302 phiếu
Lý thuyết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 . Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23, 24, 25,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2

Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2. Hãy so sánh số đo

Xem lời giải

Bài 27 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB

Xem lời giải

Bài 28 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Xem lời giải

Bài 29 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B

Xem lời giải

Bài 30 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Xem lời giải

Bài 31 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O; R)

Xem lời giải

Bài 32 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn tâm O đường kính AB

Xem lời giải

Bài 33 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn

Xem lời giải

Bài 34 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O) và điểm M

Xem lời giải

Bài 35 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2

Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm