CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bình chọn:
4.1 trên 363 phiếu
Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đối với phương trình

Xem chi tiết

Lý thuyết Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số

Xem chi tiết

Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

Xem chi tiết

Lý thuyết Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Tập xác định của hàm số

Xem chi tiết

Lý thuyết Phương trình quy về phương trình bậc hai

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

Xem chi tiết

Lý thuyết Công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình

Xem chi tiết

Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Hệ thức Vi-ét

Xem chi tiết

Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 9 - Tập 2.

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2. Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Đối với hàm số y=ax^2, nhờ các bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số y = 2x2, khi x

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Cho hai hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2...

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m.

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất