Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
3.8 trên 256 phiếu
Lý thuyết hàm số bậc nhất.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hàm số bậc nhất y=f(x)=3x+1...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Xem lời giải

Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3

Xem lời giải

Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước...

Xem lời giải

Bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 12 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

Xem lời giải

Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải