Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.1 trên 117 phiếu
Đề thi học kì 1 lớp 9 có lời giải - Tất cả các môn

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 các môn lớp 9 được sưu tầm từ các trường trên cả nước, biên soạn theo các hình thức tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Long Biên

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Long Biên với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Thanh Xuân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Thanh Xuân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD huyện Thanh Trì

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Thanh Trì với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Tân Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Tân Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 9 năm 2020 - 2021 quận Tây Hồ

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2020 - 2021 quận Tây Hồ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 9 năm 2020 - 2021 quận Hoàn Kiếm

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2020 - 2021 quận Hoàn Kiếm với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Ba Đình

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Ba Đình với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9

Xem lời giải

Xem thêm