Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bình chọn:
4.1 trên 341 phiếu
Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng y = ax + b và

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3

Xem lời giải

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = ax + 3.

Xem lời giải

Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = 2x + b.

Xem lời giải

Bài 24 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và

Xem lời giải

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = ax - 4 (1).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải