Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bình chọn:
4.4 trên 188 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.

Xem chi tiết
Bài 21 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 21 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 21 trang 111 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 22 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 22 trang 111 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường thẳng d, điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d.

Xem chi tiết
Bài 23 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 23 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 23 trang 111 SGK Toán 9 tập 1. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C

Xem chi tiết
Bài 24 trang 111 SGK Toán 9 tập 1 Bài 24 trang 111 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 111 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB,...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 25 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 25 trang 111 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O có bán kính OA=R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài