Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bình chọn:
4.1 trên 311 phiếu
Lý thuyết về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.

Xem lời giải

Bài 21 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Xem lời giải

Bài 22 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường thẳng d, điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d.

Xem lời giải

Bài 23 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C

Xem lời giải

Bài 24 trang 111 SGK Toán 9 tập 1

Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB,...

Xem lời giải

Bài 25 trang 111 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường tròn tâm O có bán kính OA=R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải