Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

Bình chọn:
4 trên 363 phiếu
Trả lời câu hỏi 6 Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 . Giải hệ phương trình (II) bằng cách đặt ẩn phụ ( u = 1/x; v = 1/y) rồi trả lời bài toán đã cho.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 7 Bài 6 trang 23 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 7 Bài 6 trang 23 SGK toán 9 tập 2.Hãy giải bài toán trên bằng cách khác (gọi x là số phần công việc làm trong một ngày của đội A;...

Xem lời giải

Bài 31 trang 23 sgk Toán 9 tập 2

Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi

Xem lời giải

Bài 32 trang 23 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 23 SGK Toán 9 tập 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn

Xem lời giải

Bài 33 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong.

Xem lời giải

Bài 34 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được đánh thành nhiều luống,

Xem lời giải

Bài 35 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 24 SGK Toán 9 tập 2. (Bài toán cổ Ấn Độ).

Xem lời giải

Bài 36 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 24 SGK Toán 9 tập 2. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau

Xem lời giải

Bài 37 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 24 SGK Toán 9 tập 2. Hai vật chuyển động đểu trên một đường tròn đường kính 20 cm,

Xem lời giải

Bài 38 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 24 SGK Toán 9 tập 2. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn

Xem lời giải

Bài 39 trang 25 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 25 SGK Toán 9 tập 2. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng

Xem lời giải