Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bình chọn:
3.8 trên 145 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1. Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số

Xem chi tiết
Bài 27 trang 58 SGK Toán 9 tập 1 Bài 27 trang 58 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 58 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3.

Xem chi tiết
Bài 28 trang 58 SGK Toán 9 tập 1 Bài 28 trang 58 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 58 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y = -2x + 3.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 59 SGK toán 9 tập 1 Bài 29 trang 59 SGK toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 59 SGK Toán 9 tập 1. Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b

Xem chi tiết
Bài 30 trang 59 SGK Toán 9 tập 1 Bài 30 trang 59 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 59 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Xem chi tiết
Bài 31 trang 59 sgk Toán 9 tập 1 Bài 31 trang 59 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 59 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1;

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài