Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bình chọn:
3.7 trên 271 phiếu
Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Gọi A là giao điểm của đường thẳng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1

Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số

Xem lời giải

Bài 27 trang 58 SGK Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3.

Xem lời giải

Bài 28 trang 58 SGK Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = -2x + 3.

Xem lời giải

Bài 29 trang 59 SGK toán 9 tập 1

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b

Xem lời giải

Bài 30 trang 59 SGK Toán 9 tập 1

Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Bài 31 trang 59 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1;

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải