Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bình chọn:
4.1 trên 369 phiếu
Lý thuyết Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2

Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2

Cho hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 14 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 15 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 16 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem lời giải

Bài 17 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem lời giải

Bài 18 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 19 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x - a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải