Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.1 trên 893 phiếu
Lý thuyết một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Lý thuyết một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

Xét hình 1. Chứng minh

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tính x và y trong hình dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x và y trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Bài 9 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm