Bài 3. Góc nội tiếp

Bình chọn:
3.8 trên 269 phiếu
Lý thuyết góc nội tiếp

1. Định nghĩa Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2 . Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 73 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 73 SGK toán 9 tập 2. Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp ∠(BAC) với số đo của cung bị chắn BC...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2. Hãy vẽ hình minh họa các tính chất trên.

Xem lời giải

Bài 15 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 16 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Xem hình 19

Xem lời giải

Bài 17 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Muốn xác định tâm của một đường tròn làm chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?

Xem lời giải

Bài 18 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 18 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ

Xem lời giải

Bài 19 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho một đường tròn tâm O

Xem lời giải

Bài 20 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B

Xem lời giải

Bài 21 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Xem lời giải

Bài 22 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB

Xem lời giải

Bài 23 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 24 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21

Xem lời giải

Bài 25 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Dựng một tam giác vuông

Xem lời giải

Bài 26 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải