Bài 3. Góc nội tiếp

Bình chọn:
4 trên 160 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2 . Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 73 SGK toán 9 tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 73 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 73 SGK toán 9 tập 2. Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp ∠(BAC) với số đo của cung bị chắn BC...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2. Hãy vẽ hình minh họa các tính chất trên.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 15 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 15 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 16 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 16 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 19

Xem chi tiết
Bài 17 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 17 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 17 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Muốn xác định tâm của một đường tròn làm chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 18 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 18 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 18 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ

Xem chi tiết
Bài 19 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 19 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 tập 2. Cho một đường tròn tâm O

Xem chi tiết
Bài 20 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 20 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B

Xem chi tiết
Bài 21 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 21 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 22 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB

Xem chi tiết
Bài 23 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 23 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O)

Xem chi tiết
Bài 24 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 24 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21

Xem chi tiết
Bài 25 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 25 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 25 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Dựng một tam giác vuông

Xem chi tiết
Bài 26 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 26 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài