Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Bình chọn:
4.4 trên 132 phiếu
Bài 88 trang 103 SGK Toán 9 tập 2 Bài 88 trang 103 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 88 trang 103 SGK Toán 9 tập 2. Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 89 trang 104 SGK Toán 9 tập 2 Bài 89 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 89 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Trong hình 67, cung AmB có số đo là 60^0. Hãy:

Xem chi tiết

Bài 90 trang 104 SGK Toán 9 tập 2 Bài 90 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 90 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ hình vuông cạnh 4cm.

Xem chi tiết

Bài 91 trang 104 SGK Toán 9 tập 2 Bài 91 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 91 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75^0.

Xem chi tiết

Bài 92 trang 104 SGK Toán 9 tập 2 Bài 92 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 92 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).

Xem chi tiết

Bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2 Bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Có ba bánh xe răng cưa A, B, C cùng chuyển độn ăn khớp với nhau.

Xem chi tiết

Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú,...

Xem chi tiết

Bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Các đường cao hạ từ A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (góc C khác 90o) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E.

Xem chi tiết

Bài 96 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 96 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 96 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M.

Xem chi tiết

Bài 97 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 97 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 97 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC.

Xem chi tiết

Bài 98 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 98 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 98 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di động trên đường tròn đó.

Xem chi tiết

Bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 Bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Dựng ΔABC, biết BC = 6cm, góc BAC = 80o, đường cao AH có độ dài là 2cm.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề tra kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiếtHỏi bài