Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.3 trên 242 phiếu
Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số bậc nhất

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số bậc nhất

Xem chi tiết

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0). a)Khi nào thì hàm số đồng biến?...

Xem chi tiết

Bài 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 32 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem lời giải

Bài 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) và y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 35 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

Xem lời giải

Bài 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất y = ( k + 1)x = 3 và y = (3 – 2k)x + 1.

Xem lời giải

Bài 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Bài 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải