Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bình chọn:
4.1 trên 118 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 . a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

Xem chi tiết
Bài 61 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 61 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 61 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm.

Xem chi tiết
Bài 62 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 62 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 62 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ tam giác ABC cạnh a = 3cm.

Xem chi tiết
Bài 63 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 63 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 63 trang 92 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ các hình lục giác đều

Xem chi tiết
Bài 64 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 64 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 64 trang 92 SGK Toán 9 tập 2. Trên đường tròn bán kính

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài