Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bình chọn:
3.9 trên 171 phiếu
Lý thuyết đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

Xem lời giải

Bài 61 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 61 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm.

Xem lời giải

Bài 62 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 62 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ tam giác ABC cạnh a = 3cm.

Xem lời giải

Bài 63 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 63 trang 92 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ các hình lục giác đều

Xem lời giải

Bài 64 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Trên đường tròn bán kính

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải