Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bình chọn:
4.1 trên 308 phiếu
Lý thuyết góc ở tâm. số đo cung

1. Góc ở tâm

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 68 Toán 9 Tập 2

Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 68 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 68 SGK toán 9 tập 2.Hãy chứng minh đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 9 Tập 2

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 sgk Toán ớp 9 tập 2

Giải bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB

Xem lời giải

Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M

Xem lời giải

Bài 6 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho tam giác đều ABC.

Xem lời giải

Bài 7 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập 2

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 9 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập 2

Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải