Đề ôn tập học kì 2 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
3.8 trên 70 phiếu
Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9 Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn toán 9 sắp tới

Xem chi tiết
Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết
Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9 Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán 9

Xem chi tiết


Gửi bài