Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bình chọn:
4.3 trên 180 phiếu
Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 104 SGK Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 104 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 104 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải

Xem chi tiếtHỏi bài