Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bình chọn:
4.1 trên 257 phiếu
Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

Xem lời giải

Bài 10 trang 104 SGK Toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1

Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 9

Giải

Xem lời giải