Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:
4.2 trên 291 phiếu
Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng “thước phân giác”

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của các đường...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC, K là giao điểm các đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C; D, E, F

Xem lời giải

Bài 26 trang 115 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 115 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn.

Xem lời giải

Bài 27 trang 115 SGK Toán 9 tập 1

Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn.

Xem lời giải

Bài 28 trang 116 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 28 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào?

Xem lời giải

Bài 29 trang 116 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 29 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.

Xem lời giải

Bài 30 trang 116 sgk Toán 9 - tập 1

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn)

Xem lời giải

Bài 31 trang 116 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 31 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O).

Xem lời giải

Bài 32 trang 116 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm