Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bình chọn:
4.1 trên 272 phiếu
Lý thuyết tứ giác nội tiếp

Định nghĩa tứ giác nội tiếp

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên.

Xem lời giải

Bài 53 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Biết ABCD là tứ giác nội tiếp

Xem lời giải

Bài 54 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Tứ giác ABCD

Xem lời giải

Bài 55 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho ABCD là một tứ giác nội tiếp đường tròn tâm M

Xem lời giải

Bài 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 56 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD

Xem lời giải

Bài 57 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Trong các hình sau

Xem lời giải

Bài 58 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho tam giác đều ABC.

Xem lời giải

Bài 59 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hình bình hành ABCD

Xem lời giải

Bài 60 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm