Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bình chọn:
4.3 trên 209 phiếu
Trả lời câu hỏi  Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên.

Xem chi tiết
Bài 53 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 53 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 53 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Biết ABCD là tứ giác nội tiếp

Xem chi tiết
Bài 54 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 54 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 54 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Tứ giác ABCD

Xem chi tiết
Bài 55 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 55 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 55 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Cho ABCD là một tứ giác nội tiếp đường tròn tâm M

Xem chi tiết
Bài 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 56 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD

Xem chi tiết
Bài 57 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 57 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Trong các hình sau

Xem chi tiết
Bài 58  trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 58 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 58 trang 90 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 59 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 59 trang 90 SGK Toán 9 tập 2. Cho hình bình hành ABCD

Xem chi tiết
Bài 60 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 60 trang 90 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 60 trang 90 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài