Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4 trên 199 phiếu
Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 9 - Tập 2.

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m

Xem lời giải

Bài 41 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Trong lúc học nhóm bạn Hùng yêu cầu bạn Minh

Xem lời giải

Bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng

Xem lời giải

Bài 43 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường

Xem lời giải

Bài 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Đố em tìm được một số mà một nửa của nó trừ

Xem lời giải

Bài 45 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng

Xem lời giải

Bài 46 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 46 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích

Xem lời giải

Bài 47 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 47 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng

Xem lời giải

Bài 48 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt

Xem lời giải

Bài 49 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà.

Xem lời giải

Bài 50 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g

Xem lời giải

Bài 51 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Người ta đổ thêm 200 g nước

Xem lời giải

Bài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 52 trang 60 SGK Toán 9 tập 2. Khoảng cách giữa hai bên sông A và B là

Xem lời giải

Bài 53 trang 60 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 53 trang 60 SGK Toán 9 tập 2. Tỉ số vàng. Đố em chia

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải