Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4 trên 141 phiếu
Trả lời câu hỏi  Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m

Xem chi tiết
Bài 41 trang 58 sgk Toán 9 tập 2 Bài 41 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Trong lúc học nhóm bạn Hùng yêu cầu bạn Minh

Xem chi tiết
Bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2 Bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 42 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng

Xem chi tiết
Bài 43 trang 58 sgk Toán 9 tập 2 Bài 43 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường

Xem chi tiết
Bài 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2 Bài 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 58 SGK Toán 9 tập 2. Đố em tìm được một số mà một nửa của nó trừ

Xem chi tiết
Bài 45 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 45 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng

Xem chi tiết
Bài 46 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 46 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 46 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích

Xem chi tiết
Bài 47 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 47 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 47 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng

Xem chi tiết
Bài 48 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 48 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 48 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt

Xem chi tiết
Bài 49 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 49 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 49 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 50 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 50 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g

Xem chi tiết
Bài 51 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 Bài 51 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 51 trang 59 SGK Toán 9 tập 2. Người ta đổ thêm 200 g nước

Xem chi tiết
Bài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2 Bài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 52 trang 60 SGK Toán 9 tập 2. Khoảng cách giữa hai bên sông A và B là

Xem chi tiết
Bài 53 trang 60 sgk Toán 9 tập 2 Bài 53 trang 60 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 53 trang 60 SGK Toán 9 tập 2. Tỉ số vàng. Đố em chia

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài