Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bình chọn:
3.9 trên 275 phiếu
Lý thuyết Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2. Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 21 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 20 SGK toán 9 tập 2. Lập phương trình biểu thị giả thiết: Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 . Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho..

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 21 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 21 SGK toán 9 tập 2. Viết các biểu thức chứa ẩn biểu thị quãng đường mỗi xe đi được, tính đến khi hai xe gặp lại nhau....

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 5 trang 21 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 5 trang 21 SGK toán 9 tập 2. Giải hệ hai phương trình thu được trong câu hỏi 3 và câu hỏi 4 rồi trả lời bài toán.

Xem lời giải

Bài 28 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 22 SGK Toán 9 tập 2. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

Xem lời giải

Bài 29 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 22 SGK Toán 9 tập 2. Giải bài toán cổ sau:

Xem lời giải

Bài 30 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải