Bình chọn:
4 trên 143 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2. Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 . Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho..

Xem chi tiết
Bài 28 trang 22 sgk Toán 9 tập 2 Bài 28 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 22 SGK Toán 9 tập 2. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 22 sgk Toán 9 tập 2 Bài 29 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 22 SGK Toán 9 tập 2. Giải bài toán cổ sau:

Xem chi tiết
Bài 30 trang 22 sgk Toán 9 tập 2 Bài 30 trang 22 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2. Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay