Bài 1. Căn bậc hai

Bình chọn:
3.9 trên 779 phiếu
Lý thuyết về căn bậc hai

Căn bậc hai số học Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

So sánh

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Tìm số x không âm biết...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm số x không âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x < √2; d) √2x < 4.

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1

Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải