CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bình chọn:
3.8 trên 267 phiếu
Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số bậc nhất

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số bậc nhất

Xem chi tiết

Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Gọi A là giao điểm của đường thẳng

Xem chi tiết

Lý thuyết đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số y = ax + b

Xem chi tiết

Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng y = ax + b và

Xem chi tiết

Lý thuyết nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị...

Xem chi tiết

Lý thuyết hàm số bậc nhất.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y=2x+1 và y=-2x+1...

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = f(x)

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y =

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị hàm số y = x

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác