Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bình chọn:
4.3 trên 200 phiếu
Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn

Công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2

Em hãy tìm số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

Xem lời giải

Bài 65 trang 94 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14

Xem lời giải

Bài 66 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2

Tính độ dài cung 60^0 của một đường tròn có bán kính 2 dm.

Xem lời giải

Bài 67 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 67 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 68 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Cho ba điểm A, B, C

Xem lời giải

Bài 69 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh

Xem lời giải

Bài 70 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 70 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn)

Xem lời giải

Bài 71 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây

Xem lời giải

Bài 72 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm

Xem lời giải

Bài 73 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Đường tròn lớn của Trái Đất

Xem lời giải

Bài 74 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Vĩ độ của Hà Nội là

Xem lời giải

Bài 75 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O), bán kính OM

Xem lời giải

Bài 76 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2

Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải