Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bình chọn:
4.2 trên 205 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 . Hãy chứng minh định lý trên.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2. Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

Xem chi tiết
Bài 10 trang 71 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 10 trang 71 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 11 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 11 trang 72 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B

Xem chi tiết
Bài 12 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 12 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 12 trang 72 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 13 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 13 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 13 trang 72 SGK Toán 9 tập 2. Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 14 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 14 trang 72 SGK Toán 9 tập 2. a) Chứng minh rằng đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bái 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bái 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bái 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài