Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bình chọn:
4.2 trên 288 phiếu
Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây

Định lí liên hệ giữa cung và dây

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Hãy chứng minh định lý trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 sgk Toán lớp 9 tập 2

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm.

Xem lời giải

Bài 11 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B

Xem lời giải

Bài 12 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 13 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 14 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2

a) Chứng minh rằng đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bái 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bái 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải