Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bình chọn:
3.9 trên 143 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy sử dụng kết quả bài toán ở mục 1 để so sánh các độ dài...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC, O là giao điểm các đường trung trực của tam giác...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI=1cm. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 13 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 13 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 15 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 16 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 16 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Trong các dây đi qua một điểm A ở trong đường tròn, dây vuông góc với OA là dây ngắn nhất.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài