Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bình chọn:
3.8 trên 280 phiếu
Lý thuyết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Hãy sử dụng kết quả bài toán ở mục 1 để so sánh các độ dài...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC, O là giao điểm các đường trung trực của tam giác...

Xem lời giải

Bài 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI=1cm. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB.

Xem lời giải

Bài 13 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn.

Xem lời giải

Bài 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm.

Xem lời giải

Bài 15 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O.

Xem lời giải

Bài 16 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Trong các dây đi qua một điểm A ở trong đường tròn, dây vuông góc với OA là dây ngắn nhất.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải