Bình chọn:
3.7 trên 430 phiếu
Bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 9 Tập 2 Bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 9 Tập 2

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 2 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 2 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O

Xem chi tiết
Bài 3 trang 69  sgk Toán ớp 9 tập 2 Bài 3 trang 69 sgk Toán ớp 9 tập 2

Giải bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB

Xem chi tiết
Bài 5 trang 69 sgkToán  lớp 9 tập 2 Bài 5 trang 69 sgkToán lớp 9 tập 2

Giải bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M

Xem chi tiết
Bài 6 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 6 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 7 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 2. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 9 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2. Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 . Hãy chứng minh định lý trên.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất