Ôn tập chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.1 trên 263 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn trang 25 SGK toán 9 tập 2

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn trang 25 SGK toán 9 tập 2. Sau khi giải hệ...

Xem chi tiết

Bài 40 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau và minh họa hình học kết quả tìm được:

Xem lời giải

Bài 41 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 42 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2 km.

Xem lời giải

Bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 2. Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm2 là hợp kim của đồng và kẽm.

Xem lời giải

Bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 2. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?

Xem lời giải

Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 2. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề tra kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề tra kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải