Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bình chọn:
4.3 trên 233 phiếu
Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

Xem lời giải

Bài 77 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 77 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Tính diện tích hình tròn nội tiếp

Xem lời giải

Bài 78 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Chân một đống cát trên một nền phẳng...

Xem lời giải

Bài 79 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Xem lời giải

Bài 80 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD...

Xem lời giải

Bài 81 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Xem lời giải

Bài 82 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Điền vào ô trống trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 83 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

a) Vẽ hình 62

Xem lời giải

Bài 84 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

Xem lời giải

Bài 85 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình viên phân là hình tròn

Xem lời giải

Bài 86 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình vành khăn

Xem lời giải

Bài 87 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Lấy cạnh BC của một tam giác đều

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 3 -Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 3 -Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải