Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bình chọn:
3.9 trên 427 phiếu
Lý thuyết Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2. Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I),

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2. Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2. a) Nêu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Giải tiếp hệ (IV) bằng phương pháp đã nêu ở trường hợp thứ nhất...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Xem lời giải

Bài 21 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Xem lời giải

Bài 22 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

Xem lời giải

Bài 23 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 24 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ các phương trình:

Xem lời giải

Bài 25 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0.

Xem lời giải

Bài 26 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 27 trang 20 sgk Toán 9 tập 2

Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải