Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bình chọn:
4.3 trên 225 phiếu
Lý thuyết Công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Từ bảng kết luận của bài trước

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 5x^2+4x-1=0 bằng cách điền vào chỗ trống:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2. Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đưa các phương trình sau về dạng

Xem lời giải

Bài 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đố em biết vì sao khi a > 0

Xem lời giải

Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 21 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải vài phương trình của

Xem lời giải

Bài 22 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Không giải phương trình,

Xem lời giải

Bài 23 trang 50 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 50 SGK Toán 9 tập 2. Rađa của một máy bay trực thăng

Xem lời giải

Bài 24 trang 50 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 50 SGK Toán 9 tập 2. Cho phương trình

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải