Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bình chọn:
3.8 trên 156 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 . Giải các phương trình trùng phương:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình bằng cách điền vào các chỗ trống (...)

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 56 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 56 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 56 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 56 sgk Toán 9 tập 2 Bài 34 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình trùng phương:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 56 sgk toán 9 tập 2 Bài 35 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 56 SGK toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2 Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 56 SGK toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 56 sgk Toán 9 tập 2 Bài 37 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Giải phương trình trùng phương:

Xem chi tiết
Bài 38 trang 56 sgk Toán 9 tập 2 Bài 38 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 39 trang 57 sgk Toán 9 tập 2 Bài 39 trang 57 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 57 SGK Toán 9 tập 2. Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 57 sgk Toán 9 tập 2 Bài 40 trang 57 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 57 SGK Toán 9 tập 2. Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài