Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bình chọn:
3.7 trên 231 phiếu
Lý thuyết Phương trình quy về phương trình bậc hai

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 . Giải các phương trình trùng phương:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 55 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình bằng cách điền vào các chỗ trống (...)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 56 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 56 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:

Xem lời giải

Bài 34 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải các phương trình trùng phương:

Xem lời giải

Bài 35 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 56 SGK toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 56 SGK toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 37 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Giải phương trình trùng phương:

Xem lời giải

Bài 38 trang 56 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 39 trang 57 sgk Toán 9 tập 2

Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích.

Xem lời giải

Bài 40 trang 57 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 57 SGK Toán 9 tập 2. Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải