Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
4 trên 325 phiếu
Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2

Hãy chứng minh định lý trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2

.......

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 36 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC

Xem lời giải

Bài 37 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 37 trang 82 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 38 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC, CD, DB

Xem lời giải

Bài 39 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 40 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 41 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 41 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 42 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn.

Xem lời giải

Bài 43 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho đường tròn (O)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm