Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
4.1 trên 225 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2 . Hãy chứng minh định lý trên.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 ........

Xem chi tiết
Bài 36 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 36 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 36 trang 82 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC

Xem chi tiết
Bài 37 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 37 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 37 trang 82 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O)

Xem chi tiết
Bài 38 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 38 trang 82 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 38 trang 82 SGK Toán 9 tập 2. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC, CD, DB

Xem chi tiết
Bài 39 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 39 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 39 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O)

Xem chi tiết
Bài 40 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 40 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem chi tiết
Bài 41 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 41 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 41 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem chi tiết
Bài 42 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 42 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn.

Xem chi tiết
Bài 43 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 Bài 43 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 43 trang 83 SGK Toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O)

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 5 - Chương 3 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài