Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.3 trên 165 phiếu
Bài 33 trang 93 sgk Toán 9 tập 1 Bài 33 trang 93 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1 Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1. Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm.

Xem chi tiết
Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1. a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 95 SGK Toán 9 tập 1 Bài 38 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 95 SGK Toán 9 tập 1. Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48.

Xem chi tiết
Bài 39 trang 95 SGK Toán 9 tập 1 Bài 39 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 95 SGK Toán 9 tập 1. Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình 49 (làm tròn đến mét)

Xem chi tiết
Bài 40 trang 95 SGK Toán 9 tập 1 Bài 40 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 95 SGK Toán 9 tập 1. Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề - xi – mét)

Xem chi tiết
Bài 41 trang 96 SGK Toán 9 tập 1 Bài 41 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 96 SGK Toán 9 tập 1. Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, . Dùng các thông tin sau (nếu cần) để tìm x – y

Xem chi tiết
Bài 42 trang 96 SGK Toán 9 tập 1 Bài 42 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 42 trang 96 SGK Toán 9 tập 1. Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết: Khi dùng thang đó chân thang phải đặt cách tường bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết
Bài 43 trang 96 SGK Toán 9 tập 1 Bài 43 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 96 SGK Toán 9 tập 1. Từ hai quan sát trên, em hãy tính xấp xỉ “chu vi” Trái Đất.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4- Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4- Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài