Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.1 trên 266 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Hình học trang 91 SGK toán 9 tập 1

Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa: a)Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền...

Xem chi tiết

Bài 33 trang 93 sgk Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Xem lời giải

Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Xem lời giải

Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Xem lời giải

Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm.

Xem lời giải

Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 38 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48.

Xem lời giải

Bài 39 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình 49 (làm tròn đến mét)

Xem lời giải

Bài 40 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề - xi – mét)

Xem lời giải

Bài 41 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 96 SGK Toán 9 tập 1. Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, . Dùng các thông tin sau (nếu cần) để tìm x – y

Xem lời giải

Bài 42 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết: Khi dùng thang đó chân thang phải đặt cách tường bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn.

Xem lời giải

Bài 43 trang 96 SGK Toán 9 tập 1

Từ hai quan sát trên, em hãy tính xấp xỉ “chu vi” Trái Đất.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4- Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải