Bài 9. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.4 trên 133 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi  Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem chi tiết

Bài 67 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 67 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 67 trang 36 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tìm:

Xem chi tiết

Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 68 trang 36 SGK Toán 9 tập 1. Tính:...

Xem chi tiết

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 69 trang 36 SGK Toán 9 tập 1. So sánh

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiếtHỏi bài