Bài 9. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.2 trên 202 phiếu
Lý thuyết về căn bậc ba.

Từ các tính chất trên, ta cũng có các quy tắc đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc ba, quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc ba và quy tắc trục căn bậc ba ở mẫu:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem lời giải

Bài 67 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tìm:

Xem lời giải

Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Tính:...

Xem lời giải

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 69 trang 36 SGK Toán 9 tập 1. So sánh

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải