CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4 trên 257 phiếu
Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 99 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 1 trang 99 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 100 sgk toán 9 tập 1 Bài 2 trang 100 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 3 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh các định lý sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Xem chi tiết

Bài 5 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 5 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ lại hình.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài