CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4 trên 289 phiếu
Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn.

Xem chi tiết

Lý thuyết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Xem chi tiết

Lý thuyết về sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R, kí hiệu (O;R), là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

Xem chi tiết

Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 sgk Toán 9 - tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn...

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh các định lý sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Xem lời giải

Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Xem lời giải

Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Vẽ lại hình.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất