Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bình chọn:
4.1 trên 869 phiếu
Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|

Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là một biểu thức đại số, người ta goi·

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với giá trị nào của x thì...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 - tập 1

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Tính

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x biết:

Xem lời giải

Bài 10 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh

Xem lời giải

Bài 11 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tính:

Xem lời giải

Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

Xem lời giải

Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Phân tích thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 16 trang 12 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng con voi" dưới đây.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải bài tập Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải