Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1


Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0). a)Khi nào thì hàm số đồng biến?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Cho hàm số \(y = ax + b (a ≠ 0).\)

a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

b) Khi nào thì hàm số nghịch biến?

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức tại đây. 

Lời giải chi tiết:

a) Hàm số đồng biến khi \(a > 0\)

b) Hàm số nghịch biến khi \(a < 0\)

Câu hỏi 2

Khi nào thì hai đường thẳng \(y = ax + b \,( a ≠ 0)\) và \(y = a'x + b' \,(a' ≠ 0)\) cắt nhau? Song song với nhau? Trùng nhau?

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) với \((a, a' ≠ 0)\)

   - Cắt nhau khi và chỉ khi \(a ≠ a'\)

   - Song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a', b ≠ b'\)

   - Trùng nhau khi và chỉ khi \(a = a', b = b'\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí