Để học tốt ngữ văn lớp 12 giúp học sinh soạn bài các bài sgk, phân tích, cảm nhận đầy đủ các tác phẩm, đủ các dạng bài nghị luận xã hội, nghị luận văn học, đọc hiểu cũng như các bài văn mẫu lớp 12 hay nhất