• Câu 1 trang 125 SGK Hình học 11

  Câu 1 trang 125 SGK Hình học 11

  31/03/2017 09:07 am

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1; 1), B(0; 3), C(2; 4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.

 • Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

  Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

  15/11/2016 10:05 am

  Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp em

 • Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

  Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

  23/12/2016 11:48 am

  Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

 • Bài 1, 2 trang 198 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 198 sgk sinh học 7

  06/03/2015 17:27 pm

  Câu 1: Thế nào là động vật quý hiếm.Câu 2: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

 • Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11

  Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11

  06/02/2017 14:38 pm

  Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn. Vì sao?