• Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

    Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

    26/07/2014 07:44 am

    Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.