• Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12

  Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12

  26/05/2015 17:48 pm

  Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

 • Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

  Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

  26/07/2014 07:44 am

  Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.