Để học tốt toán lớp 12 như là cuốn sách giải đầy đủ lớp 12 bao gồm cả đại số và hình học. Tổng hợp công thức, lý thuyết, chuyên đề toán đại số hình học lớp 12, giải bài tập toán trong sgk lớp 12