Để học tốt tiếng việt lớp 5 giúp học sinh soạn bài các bài sgk cũng như các bài văn làm văn, bài tả cảnh, tả người, tả đồ vật, tả cây cối..., cách sử dụng từ và câu cũng như các bài mẫu lớp 5 hay nhất hiệu quả khác biệt so sách giải thông thường.