Soạn bài : Tập đọc Lòng dân trang 24 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1


Câu 1 chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm câu 2 dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú bộ đội câu 3 chi tiết nào trong đoạn kịch là em thích nhất câu 4 đọc diễn cảm

Tập đọc : Lòng dân

I.  CÁCH ĐỌC

Đọc đúng một văn bản kịch.

-  Ngắt giọng, phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật.

-    Đúng ngữ điệu các loại câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm nghĩ trong bài.

-    Giọng thay đổi linh hoạt phù hợp với tính cách từng nhân vật, từng tình huống.

* Giải thích từ ngữ: - xăng giọng: nói một cách gay gắt.

II. GỢl Ý TỈM HIỂU BÀI

1. Chú cán bộ bị bọn giặc đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.

2. Dì Năm đã nghĩ ra cách dưa vội cho chú một chiếc áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, rồi bảo chú ngồi xuông chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng dì.

3. Em thích thú nhãt chi tiêt dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng, khi tên cai xẵng giọng hòi lại: Chồng chị à? Dì vẫn khẳng định: Dạ, chồng tui...

Nội dung: Đoạn kịch ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa bọn giặc, cứu cán bộ cách mạng.