Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu