Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 4

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vẽ trên có (dùng ê ke kiểm tra ) :

a) 2 góc vuông   

3 góc vuông   

b) 2 góc tù   

1 góc tù   

c) 5 góc nhọn   

7 góc nhọn   

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) \(13428 + 12045 × 8 = 109788\)   

b) \(15164  × 5 + 25180 = 105000\)   

c) \(816907 – 40316  × 7 = 634695\)  

d) \(27548  × 6 – 85509 = 79779\)  

Câu 3. Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng :

Một thư viện trường học có 8 giá sách loại lớn, mỗi giá sách để 745 cuốn sách và 9 giá sách loại nhỏ, mỗi giá sách để 534 cuốn sách. Hỏi thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ?

A. 6944                      B. 10 806

C. 10 766                   D. 10 800.

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

\(2008  × 4 < 3  × 2009\)   

\(1998  ×  8 = 8  × 1998\)   ☐

\(1260  ×  6 > 630  ×  12\)   ☐

\(12 × 7015 = 7015 × 12\)   ☐

Câu 5. a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 6. Đặt rồi tính :

\(20468  × 5;\)

\(13579  ×7;\)

\(243819  × 8;\)

Câu 7. Cho \(a = 5, 6, 7, 8\). Hãy tính giá trị của biểu thức :

\(23085 + 1235  ×a.\)

Câu 8. Một xe ô tô chở 7 bao gạo, mỗi bao nặng 125kg và chở 9 bao mì, mỗi bao nặng 105kg. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và mì ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) S,      Đ.

b) Đ,      S.

c) S,      Đ.

Câu 2. Đ,         S,          S,          Đ.

Câu 3. C. 10 766.

Câu 4. S,         Đ,           S,          Đ.

Câu 5.

Chu vi hình chữ nhật :

\((6 + 3) ×2 = 18\) (cm).

Diện tích hình chữ nhật :

\(6 × 3 = 18\) (cm2)

             Đáp số: \(18\) cm ; \(18\) cm2

Câu 6.

Câu 7.   

\(a = 5\)

\(23085 + 1235 ×a\)

\(= 23085 + 1235 × 5\)

\(= 23085 + 1235 × 5\)

\(= 29260\)

\(a = 6\)

\(23085 + 1235 × 6\)

\(= 23085 + 7410\)

\(= 30495\)

\(a = 7\)

\(23085 + 1235 × 7\)

\(= 23085 + 8645\)

\(= 31730\)

\(a = 8\)

\(23085 + 1235 × 8\)

\(= 23085 + 9880\)

 \(= 32965.\)

Câu 8. Số kg gạo chở được là :

\(125 × 7 = 875\) (kg).

Số kg mì chở được là :

\(105 × 9 = 945\) (kg).

Xe đó chở được tất cả là :

\(875 + 945 = 1820\) (kg).

                 Đáp số : \(1820\) kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 4