Bài 1, 2, 3 trang 20 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 20 SGK Toán 4. Bài 1. Viết theo mẫu.

Đề bài

1. Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số gồm có

Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai

80 712

8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục , 2 đơn vị

Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư

 

 

 

2020

 

Năm mươi lăm nghìn năm trăm

 

 

 

 

9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

2. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu:  387 = 300 + 80 + 7.

3. Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng (theo mẫu):

Số

45

57

561

5824

5 842 769

Giá trị của chữ số 5

5

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

1.

Đọc số

Viết số

Số gồm có

Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai

80 712

8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục , 2 đơn vị

Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư

5864

5 nghìn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị

Hai nghìn không trăm hai mươi

2020

2 nghìn, 2 chục

Chín triệu năm trăm linh chín

9000509

9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

2.

873 = 800 + 70 + 3;                         4738 = 4000 + 700 + 30 + 8

10837 = 10000 + 800 + 30 + 7

3

Số

45

57

561

5824

5 842 769

Giá trị của chữ số 5

5

50

500

5000

5000000

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân