Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu chia hết cho 3) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu chia hết cho 3) SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

Đề bài

1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

            231; 109; 1872; 8225; 92313

2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

            96;  502;  6823;  55 553; 641 311.

3. Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

4. Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

1. Trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:

                          231; 1872; 92313

2. Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 3 là:

                         502, 6823, 55553, 641311

3. Có thể viết như sau:   351;    648;    891.

4.    561 hoặc 564;

       795 hoặc 798;   

       2232 hoặc 2235.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Dấu hiệu chia hết cho 3