Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                          b) 359361 : 9

   42789 : 5                               238057 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

 Vậy: 67494 : 7 = 9642                             Vậy: 42789 : 5  = 8557 (dư 4)

 Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 (dư 1).

Câu 2

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :

a) 42 506 và 18 472                                  b) 137 895 và 85 287

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Số bé là :

             (42 506 – 18 472) : 2 = 12017

   Số lớn là :

             12017 + 18472 = 30489

                              Đáp số: Số bé: 12017.

                                          Số lớn : 30489.

b) Số bé là : 

            (137 895 – 85 287) : 2 = 26304

   Số lớn là :

            26304 + 85 287 = 111591

                               Đáp số: Số bé: 26304;

                                          Số lớn: 111591.

Bài 3

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số toa xe chở hàng.

- Tính số hàng do 3 toa xe chở ta lấy số hàng 1 toa chở được nhân với 3.

- Tính số hàng do 6 toa xe chở ta lấy số hàng 1 toa chở được nhân với 6.

- Tính tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được = số hàng do 3 toa xe chở + số hàng do 6 toa xe chở.

- Tính số hàng trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng.

Lời giải chi tiết:

Số toa xe chở hàng là:

            \(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

            \(14580 \times 3 = 43740\;(kg)\)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

            \(13275 \times 6 = 79650\;(kg)\)

Số hàng do 9 toa chở là:

            \(43740 + 79650 = 123390\;(kg)\)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

             \(123390 : 9 = 13710\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(13710kg.\)

Bài 4

Tính bằng hai cách:

 \(a)\;(33164 + 28528) : 4\);                           \(b)\;(403494 - 16415) : 7\).

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số.

Lời giải chi tiết:

a) \((33164 + 28528) : 4 = \;?\)

Cách 1:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 61692 : 4 = 15423\)  

Cách 2:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 33164 : 4 + 28528 : 4 \)

\(= 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 - 16415) : 7 = \;?\)

Cách 1:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2:

\((403494 - 16415) : 7 \) 

\(= 403494 : 7 - 16415 : 7\)

\(= 57642 - 2345 = 55297\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 181 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài