Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 125 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                     b) 359361 : 9

   42789 : 5                          238057 : 8

2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472                       

b) 137 895 và 85 287

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2. Áp dụng các công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2;   Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết

1.

  Vậy: 67494 : 7 = 9642                            Vậy: 42789 : 5  = 8557 (dư 4)

 Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 (dư 1)

2.

a) Số bé là:

             (42 506 - 18 472) : 2 = 12017

   Số lớn là:

             12017 + 18472 = 30489

                                          Đáp số: Số bé: 12017

                                                      Số lớn : 30489

b) Số bé là: 

            (137 895 - 85 287) : 2 = 26304

   Số lớn là:

            26304 + 85 287 = 111591

                                           Đáp số: Số bé: 26304

                                                       Số lớn: 111591

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4